Forskning & Innovation

Circus Glass Royale/Cirkus i Glasriket började en gång som ett forskningsprojekt. Att bedriva forskning är sedan en stor del av kompaniets arbetsmetod, och ett sätt att jobba med konstnärlig utveckling. Vi strävar alltid efter att skapa saker som är nya – innovation är själva motorn i vår verksamhet!

Genom forskning bygger vi upp vår kunskapsbas, som vi sen förmedlar vidare. Circus Glass Royales pedagogiska verksamhet, med såväl konstnärer och professionella personer som med barn och unga, innebär ett utbyte där kunskapen görs tillgänglig och sprids vidare.

Vår publika konstnärliga verksamhet, liksom seminarier och workshops, är också viktiga för just spridningen av kunskap.
Vill du veta mer om vår forskning, kontakta oss gärna.

Projekt

Två av våra tidigare forskningsprojekt:

Glass and Plasticity in Space – 2011, med stöd från Innovativ Kulturfond
Beyond & Within – 2008 – 2010, samspel mellan scenkonst, film och konstglas i samproduktion med kulturinstitutioner och näringsliv, Dramatiska Institutet med stöd från KK-stiftelsen. Läs mer: www.beyondandwithin.se

Artist in Residence

Vi arbetar med att utveckla Artist in Residence, platser för utövande konstnärer att samverka, med utgångspunkt i vår interdisciplinära arbetsmetod. Detta genomförs med olika samarbetspartners, och vi jobbar för fler bestående samarbeten.

Vi genomför också 2013-2016 ett konstnärligt utvecklingsprojekt, The Phoenix Project. Läs mer om det här:

http://phoenixprojectinter.blogspot.se/