Limbo Land

Temat för föreställningen är väntan och är kopplat till migration. Ett övergripande syfte är att skapa ökad förståelse för människors olika levnadsvillkor men att vi trots våra olikheter är mer lika än olika.

Produktionen är ett interregionalt samarbete mellan Circus Glass Royale och Circus Arts .

Tre människor på en plats. De är i väntan på att komma vidare. De har inte kommit fram än. De har inte landat än. De vet inte vad som ska hända härnäst. De är i limbo.
Vad gör de i denna väntan?
De leker. De bråkar. De skrattar. De sörjer. De sjunger.
De lever.

Föreställningen relaterar till temat väntan på flera plan. Det är en historia om människor på flykt i väntan på att komma vidare till en bättre tillvaro. Men det är också en historia om en brytningstid i livet i steget från det lekande barnet till barnet som är medvetet om omvärldens blick och som i sin tur i allt högre grad blickar ut mot världen.

För mer information eller bokning:

Evy Wurm, evy@circusarts.nu
Åsa Johannisson, asa@circusglassroyale.se