SPACE TIME

Space Time

Rumtid(sv), rum-tid, fyrdimensionellt rum där tre dimensioner representerar det vanliga rummet och den fjärde tid. Punkterna i rummet är händelser.

Kontemplation (lat. contemplatio) ”beskådande”, ”betraktande”, ”övervägande” av contemplor ”beskåda”, ”överskåda”, ”betrakta”)…ett tillstånd av stilla försjunkande i upplevelsen…  (Nationalencyklopedin)

Runt om kring oss en marknadsplats – kommers, liv och rörelse. Mitt i denna livliga miljö har vi skapat ett annat rum. Ett rum i rummet. En plats för kontemplation, stillhet och konstupplevelse.

Verket kan nu upplevas på The Glass Factory, Boda.

Konstnärlig idé och koncept: Åsa Johannisson och Nina Westman

Musik/Ljud: Magnus Larsson

Teknik: Active Sound

Produktion: Circus Glass Royale – Cirkus i Glasriket

I verket ingår en mobil i uranglas av Nina Westman: Little boy galaxy

Konsthändelsen genomfördes på uppdrag av Kulturparken Småland  med stöd från Regionförbundet Södra Småland.

Foto: Viktor Ståhl-Engström Foto: Viktor Ståhl-Engström Space Time Foto: Viktor Ståhl-Engström Little Boy Galaxy Fotograf Peter Lloyd